Centrum popularizácie fyziky

www.gymmt.sk/cpf/

 

Mnohým mladým poslucháčom, ale aj mnohým rodičom sa zdá dnešná školská fyzika ako niečo zastarané a odtrhnuté od bežného života. Možno je to dôsledok školskej fyziky, kde sa spomínajú mnohé zákonitosti objavené pred stáročiami a kde sa používa veľa matematiky, ktorá v mnohom potláča fyzikálnu podstatu problému.


Prichádzame s ponukou pokúsiť sa na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe poukázať na skutočnosť, že veľká časť dnešnej populácie si už vôbec neuvedomuje, že mnohé činnosti, ktoré vykonáva, sú založené na  fyzikálnych princípoch a aj  tie najdokonalejšie prístroje sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch.

Naša ponuka pre žiakov a učiteľov obsahuje súbor jednoduchých experimentov, ktoré si poslucháč môže sám vyskúšať a spoločne vysvetliť princíp experimentu. Žijeme v dobe pomerne vyspelej techniky a veľkej časti verejnosti (aj žiakov) sa zdá, že to, čo sa učí v škole, je veľmi vzdialené od praxe. Väčšinou si žiaci neuvedomujú, že aj  tie najdokonalejšie  technické zázraky vlastne vznikli na základe objavov fyzikov.

 

Ponúkame vám možnosť stretnutia:

 • v dobe trvania dvoch vyučovacích hodín so žiakmi základných, stredných a materských škôl z celého Slovenska, s verejnosťou z regiónu Turca (v prípade záujmu z ktorejkoľvek školy na Slovensku)

zameraného na realizáciu a vysvetľovanie fyzikálnej podstaty jednoduchých experimentov z vybraných tematických celkov fyziky.

 

Ponuka zamerania stretnutí:

 1. Výber najzaujímavejšich experimentov
 2. Dynamika pohybov
 3. Energia
 4. Mechanika kvapalín a plynov
 5. Molekulová fyzika
 6. Elektrický prúd v látkach
 7. Stacionárne magnetické pole
 8. Nestacionárne magnetické pole
 9. Vlastnnosti svetla
 10. Ako funguje vesmír - názorné experimenty
 11. Fyzikálny princíp hračiek a hlavolamov
 12. Meranie základných fyzikálnych veličín (pre 3. ročník ZŠ)
 13. Jednoduché stroje, prevody a hračky ako fyzikálne pomôcky (pre 5. ročník ZŠ)
 14. Zdroje elektrického napätia a elektrické prevody (pre 4. ročník ZŠ)
 15. Ako to v prírode funguje (pre materské školy) 

 

Kontakt


PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.             PaedDr. Ivan Šabo

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha               Gymnázium V. Paulinyho-Tótha  
Malá hora 3, 03601 Martin                      Malá hora 3, 03601 Martin
mail: jbenuska@nextra.sk                       mail: ivan@gymmt.sk