Informácie o nás

V roku 1998 sa splnil jeden z našich snov. Po dlhých peripetiách sa podarilo dokončiť prístavbu gymnázia s astronomickou pozorovateľňou. Hlavne vďaka sponzorom sme dokázali areál astronómie vybaviť základnou technikou, kúpiť ďalekohľady, odbornú literatúru.

K základnému vybaveniu patria:

  • Maksutov zrkadlový teleskop 250/1500, refraktor 110/700 na paralaktickej montáži
  • dva ďalekohľady typu Dobson 254/1500.

 Od októbra 1998, kedy sme s pravidelnou činnosťou v astronomickej pozorovatelni začali, sme naše aktivity značne rozšírili. Členovia klubu astronómov sa pravidelne stretávajú nielen pri pozorovaniach nočnej oblohy, ale aj v diskusných kluboch.

Správcom areálu je PaedDr. Ivan Šabo, ktorý v spolupráci s členmi Klubu astronómov, zabezpečuje v astronómii pravidelnú činnosť. K úspešným podujatiam možno zaradiť návštevy žiakov základných a stredných škôl z regiónu, návštevy absolventov martinského gymnázia, hostí z partnerských škôl v zahraničí a iných hostí. Priemerná návštevnosť neklesá pod 2000 návštevníkov za rok. Tradíciou sa stávajú aj Dni otvorených dverí a astronomické letné tábory. Významným medzníkom v krátkej histórii astronomickej pozorovateľne sa stala skutočnosť, že od mája 2002 nesie meno významného predstaviteľa slovenského národa Milana Rastislava Štefánika. Nadviazali sme spoluprácu s klubom priateľov M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. V spolupráci s vedením klubu sa nám podarilo pripraviť mnoho zaujímavých podujatí. Privítali sme mnoho významných návštev, spomenieme aspoň RNDr. Jiřího Grygara spolu s členmi XX. ročníka Ebicykla.

Po dohode so záujemcami organizujeme večerné pozorovania spojené s diskusiou na aktuálne témy, týkajúce sa nielen astronómie. Veľkú časť návštevníkov tvoria deti z materských škôl a žiaci základných a stredných škôl. Máme pre nich pripravených niekoľko programov a prezentácií, ktoré zahŕňajú výklad, audiovizuálne podanie, v prípade priaznivého počasia praktické pozorovania spojené s diskusiou. Pre verejnosť pripravujeme pozorovania vo štvrtok, v hodinu závislú od ročného obdobia. Radi privítame kohokoľvek, kto má záujem pozrieť si aktuálne objekty a súhvezdia na oblohe, porozprávať sa o astronomickom dianí a prežiť pekný večer. V profesionálnej oblasti sa snažíme pozorovať zákryty hviezd, premenné hviezdy a aktuálne významné udalosti / zatmenia, prechody ... /. Za priaznivých podmienok vytvárame vlastnú fotodokumentáciu k pozorovania. V areáli pozorovateľne má sídlo aj fotokrúžok, kde sa stretávajú záujemcovia o nie vždy čiernobiely svet fotografie. Členovia klubu pravidelne pripravujú výstavy fotografiíí. Sme radi, že sa nám darí približovať ľuďom čaro astronómie.

 

Kontakt

PaedDr. Ivan Šabo

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha  
Malá hora 3, 03601 Martin
mail: ivan[zavinac]gymmt[bodka]sk

PS: e-mailová adresa majú "klasický" tvar. Pozmené boli kvôli automatickým spamovacím bootom.